تاریخچه استفاده از نانوذرّات طلا

نانوذرّات طلا ذرّاتی با قطر یک تا صد نانومتر هستند و هنگامی که در آب دیسپرس می‌شوند با نام «کلوئید طلا» شناخته می‌شوند. در قرن چهارم میلادی نانوذرّات توسط رومی‌ها در جام «لیکورگوس» استفاده شده است که یکی از جالب‌ترین نمونه‌های فناوری نانو در جهان باستان را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب