نانو ذرات طلا در پزشکی

نانو ذرات طلا خواص جالبی دارند. زیست سازگاری و خواص نوری مناسب، سبب کاربرد گسترده نانو ذرات طلا در پزشکی…

ادامه مطلب