چگونه روتین روزانه داشته باشیم؟

همه انسان‌های موفق برای انجام کارهای خود برنامه دقیق و منظمی دارند که هر روز آن‌ها را انجام می‌دهند و یکی از دلایل اصلی موفقیت آن‌ها نیز، همین نظم و دقت در انجام مستمر و منظم کارهای روزانه است. این برنامه‌های دقیق و منظم روزانه، روتین نام دارد.

ادامه مطلب