مکانیزم کلوئید یون نقره در بیماری‌های عفونی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از کلوئید یون نقره در حوزه سلامت، پیشگیری و درمان عفونت‌هاست. هرچند تاثیر یون نقره مانند آنتی بیوتیک فقط منحصر به عفونت نمی‌باشد، بلکه باعث پایداری ساختار سلولی نیز می‌شود.

ادامه مطلب

کلوئید یون نقره چیست؟

کلوئید نقره یک محلول سوسپانسیون از ذرّات نقره در یک مایع می‌باشد. این یک درمان قدیمی است که زمانی برای عفونت‌های باکتریایی و… استفاده می‌شده است. بزرگترین خطر مربوط به قرار گرفتن مداوم در معرض کلوئید نقره، آرگیریا است.

ادامه مطلب