کلوئید یون نقره چیست؟

کلوئید نقره یک محلول سوسپانسیون از ذرّات نقره در یک مایع می‌باشد. این یک درمان قدیمی است که زمانی برای…

ادامه مطلب