محلول کلوئیدی طلا چیست؟

محلول کلوئیدی طلا نوعی سل یا سوسپانسیونی کلوئیدی از نانوذرّات طلا درون فازی مایع (معمولاً آب) است که عموماً به…

ادامه مطلب